Πολιτική Απορρήτου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Για την εταιρία «Εκτυπωτική Ε.Ε.», η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και των
συναλλαγών σας είναι εξαιρετικά σημαντική και, για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε τις
πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων, ενώ τα στοιχεία των
πελατών μας δεν γνωστοποιούνται ποτέ σε τρίτους και, κατά την περιήγησή σας στις
ιστοσελίδες μας, παραμένουν κρυπτογραφημένα και μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και
αποστολής των προσωπικών σας δεδομένων από και προς τον ιστοχώρο μας
(ektipotikithess.gr).

COOKIES
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας με τη μορφή απλού κειμένου, τα οποία
αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
(internet). Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies εξαρτώνται από την εκάστοτε
ιστοσελίδα. Το κείμενο των cookies μπορεί να περιλαμβάνει το user ID, το session ID, το πότε
επισκεφθήκατε τελευταία φορά μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τις προσωπικές σας προτιμήσεις
για την ιστοσελίδα, κ.λπ.. Η αποθήκευση των προσωπικών σας προτιμήσεων είναι η πιο
χρήσιμη εφαρμογή των cookies. Χωρίς τα cookies οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν
αδύνατον να αποθηκευτούν και, κάθε φορά που θα μπαίνατε σε κάποια ιστοσελίδα, θα ήταν
σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά. Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύει πολλαπλά cookies
στον υπολογιστή σας, οπότε, όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πλοήγησής σας
(browser), μπορεί να συσσωρεύονται από κάποιες δεκάδες μέχρι και κάποιες χιλιάδες cookies
ανά πάσα στιγμή. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας,
αλλά, αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το
πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο ώστε να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στο
σκληρό σας δίσκο και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies είτε
να ερωτάστε κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό σας δίσκο αν
θέλετε να το απορρίψετε ή να το αποδεχτείτε. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες του διαδικτύου
πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή
ακόμα και αδύνατη τη χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου που
επισκέπτονται.